Laanweg 2, Spijkenisse

Kenmerken

Prijs
€ 1.500.000 k.k. — € 11.750 p.m.
Wijk
Industrieterrein Halfweg
Postcode
3208 LC Spijkenisse
Object type
Bedrijfsruimte
Bouwjaar
1970
Soort bouw
Bestaande bouw
Oppervlakte
1660m²

Download Brochure


 • Omschrijving

  TE KOOP / TE HUUR

  (WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN)

  Betreft:
  Multifunctionele showroomruimte met kantoor en bedrijfsruimte, thans in gebruik als autobedrijf
  Het object is ca. 1.660 m² groot en gelegen op een perceel van 1.690 m²
  De opstal is gelegen op eigen grond, Kadastraal bekend als:

  Gemeente: Spijkenisse
  Sectie: E
  Nummer: 6416

  Ligging en Bereikbaarheid:
  Via de Groene Kruisweg is het gehele Rijkswegennet van Rotterdam direct bereikbaar. De Rijkswegen A4 (Amsterdam - Pernis) en A15 (Rotterdam - Rozenburg) zijn op enkele autominuten gelegen.
  Openbaar vervoer (bushalte) is op loopafstand aanwezig.

  Oppervlakte: Op dit moment is circa 1660 m² showroom/kantoor- en bedrijfsruimte voor verhuur/verkoop beschikbaar. De ruimtes zijn als volgt ingedeeld:

  Showroom: 1.243 m²
  Kantoor showroom: 26 m²
  Kantoor: 15 m²
  Kantine: 26 m²
  Werkplaats: 152 m²
  Wasplaats: 92 m²
  Kantoor werkplaats: 28 m²

  Huurprijs:
  De huurprijs voor de het gehuurde bedraagt € 11.750,- per maand te vermeerderen met servicekosten en BTW.

  Koopprijs:
  De vraagprijs voor de opstal met ondergrond bedraagt: € 1.500.000,- k.k. indien van toepassing te vermeerderen met BTW.

  Parkeren:
  Eigenaar huurt voor onbepaalde tijd de parkeerplaatsen en het terrein voor het object gelegen voor een bedrag van € 1.138,54 excl. BTW per jaar van de gemeente.

  Voorzieningen:
  De showroom/bedrijfsruimte is onder andere voorzien van:

  • Afgewerkte vloeren
  • Verlichtingsarmaturen
  • Verwarming, deels door middel van heaters
  • Systeemplafond in de showroomruimte
  • 4-koloms hefbrug in de bedrijfsruimte
  • 3 overheaddeuren in de bedrijfsruimte
  • Luxe kantine/keuken
  • Luxe toiletgroep

  De kantoorruimte is onder andere voorzien van:

  • Luxe afgewerkte vloer
  • Systeemplafond
  • Verlichtingsarmaturen
  • Toiletgroep
  • Airco

  Bestemming:
  Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan Halfweg-Molenwatering 2013 van de Gemeente Spijkenisse d.d. 7 juli 2013 en is bestemd voor bedrijven in de categorie 1 t/m 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.
  A. ter plaatse van de aanduiding (b=1); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  B. ter plaatse van de aanduiding (b<2); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  C. ter plaatse van de aanduiding (b<3.1); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  D. ter plaatse van de aanduiding (b <3.2); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  E. ter plaatse van de aanduiding (b <4.1); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  F. ter plaatse van de aanduiding (b <4.2); bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; G. kantoor: ten dienste van een bedrijf;
  H. een kantoor ten dienste van een bedrijf mag maximaal 750 m2 bedrijfsvloeroppervlak per bedrijf beslaan;
  I. zelfstandige kantoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' (k);
  J. detailhandel in volumineuze goederen zoals auto's, boten, caravans en landbouwwerktuigen;
  K. webwinkels, webshops of winkels op internet;
  L. productiegebonden detailhandel;
  M. ondergrondse parkeerruimte en/of bovengrondse parkeerdekken;
  N. een bouwmarkt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - bouwmarkt' (sbt-bm);
  O. een fitnesscentrum uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - fitness' (ssf);
  P. een tuincentrum uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' (tc);
  Q. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeer-, parkeer- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen, straatmeubilair en vlaggenmasten;
  Met dien verstande dat geluidszoneringsplichtige inrichtingen en inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) niet zijn toegestaan.

  Servicekosten:
  Het voorschot servicekosten bedraagt een nader overeen te komen bedrag te vermeerderen met BTW een en ander afhankelijk van de te leveren diensten.

  Huurbetaling:
  Per maand vooruit te voldoen.

  Huuringangsdatum:
  In overleg.

  Huurtermijn:
  5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

  Huurovereenkomst:
  De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform
  het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met
  bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld op februari 2015.

  Huurprijs-indexering:
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
  consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

  Huurgarantie:
  Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van
  drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

  Omzetbelasting:
  Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.
  Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

  Voorbehoud:
  Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door directie eigenaar.

  Milieu:
  Het is aan verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik of die zou kunnen leiden tot verplichting tot schoning van de onroerende zaak dan wel het nemen van andere maatregelen. Tevens is het verkoper niet bekend dat er een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Het is verkoper niet bekend dat er asbest in- of aan het pand is verwerkt.

  Aansprakelijkheid:
  Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek heeft ingesteld naar het onroerend goed dan wel dat hij dit onderzoek bewust achterwege heeft gelaten en dat koper welbewust de daaraan verbonden risico’s zonder enig voorbehoud of enig aanspraak jegens verkoper en/of eigenaar aanvaardt. Verkoper en/of eigenaar verlenen geen enkele garantie ten aanzien van onder andere het gebruik, de staat van het verkochte waaronder tevens wordt verstaan de aanwezigheid van verontreiniging van bodem, ondergrond en grondwater en de aanwezigheid van asbest in de opstallen. Koper vrijwaart verkoper en/of eigenaar voor aanspraken.

  Datum overdracht:
  In overleg, nader overeen te komen.

  Zekerheidstelling:
  Koper zal een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom storten op rekening van de notaris ter zekere nakoming van de verplichtingen jegens verkoper.

  Kosten :
  Alle kosten, alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting, verband houdende met de op te stellen voorlopige koopovereenkomst en akte
  van levering zijn voor rekening van koper. Mogelijk voordeel overdrachtsbelasting komt ten gunste van verkoper.

  Onder/overmaat:
  Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van de grond en/of de opstallen van het Vastgoed of de verdere omschrijving daarvan niet juist of volledig is, zal Koper daaraan geen rechten kunnen ontlenen.

  Voorbehoud:
  Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de opdrachtgever.

  Algemeen:
  De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting b.v. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht
  worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag
  worden beschouwd.

 • Locatie

  [ { "address": "Laanweg 2", "zipCode": "3208 LC", "city": "Spijkenisse", "lat": 51.8581449, "lng": 4.2934609, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 1.500.000 k.k. — € 11.750 p.m.
  Status
  Beschikbaar

  Bouw

  Object type
  Bedrijfsruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw
  Bouwjaar
  1970

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  1660m²
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?